Turunç - 2019
Solène Şahmaran Gün

“Hem buharlaşıp uçucu olan hem de değisken olmayan sabit kardeşlik bağları bu evrende merkezi role sahiptir. Turunç; mavimsi eğimlerden parlak turuncuya kadar, öylece sakinleştirilmiş, hatta tatlandırılmış bir erkekliğin ifadesidir.”

“Both vaporous and immutable, fraternal bonds are central in this universe and, from bluish gradients to bright orange, Turunç is also the expression of a softer form of masculinity.”

Project carried out in the “Banlieue” of Paris and Berlin with young men with Turkish origins.

Exhibition

Oddity Paris, 2020.
Foam - Amsterdam, 2019-2020.

Book

Turunç, 2020 - selfpublished.

solene-sahmaran-gun-turunc-30
solene-sahmaran-gun-turunc-9
solene-sahmaran-gun-turunc-24 solene-sahmaran-gun-turunc-25
solene-sahmaran-gun-turunc-20
solene-sahmaran-gun-turunc-nb-51 solene-sahmaran-gun-turunc-nb-3
solene-sahmaran-gun-turunc-5
solene-sahmaran-gun-turunc-21
solene-sahmaran-gun-turunc-36
solene-sahmaran-gun-turunc-nb-44 solene-sahmaran-gun-turunc-nb-20
solene-sahmaran-gun-turunc-17
solene-sahmaran-gun-turunc-12
solene-sahmaran-gun-turunc-26 solene-sahmaran-gun-turunc-39
solene-sahmaran-gun-turunc-nb-1
solene-sahmaran-gun-turunc-40
solene-sahmaran-gun-turunc-16 solene-sahmaran-gun-turunc-1
solene-sahmaran-gun-turunc-29